Idégrundlag
Gensidig Forsikring blev oprindeligt etableret som en forening for gensidige forsikringsselskaber. Foreningen blev etableret for at varetage de specielle interesser gensidige forsikringsselskaber har – nemlig den gensidige forsikringsform, som særligt kendetegnes ved at være ejet af kunderne og ved det lave profitkrav.
I 2008 blev foreningens vedtægter ændret så også mindre aktieselskaber kan være medlem, såfremt disse har samme fokus på medlemmernes interesser, behov og involvering. Gensidige selskaber karakteriseres ved følgende:

  • Et gensidigt forsikringsselskab ejes af forsikringstagerne
  • Et gensidigt forsikringsselskab fungerer som en forening, hvor forsikringstageren er medlem
  • Et gensidigt forsikringsselskabs medlemmer vælges af deres delegerede
  • De delegerede vælger bestyrelse, der er selskabets øverste ledelse.