Velkommen!

Gensidig Forsikring er en forening for 26 mindre og mellemstore danske og færøske forsikringsselskaber. Medlemskredsen består både af lokalt forankrede forsikringsselskaber såvel som af regionale og landsdækkende forsikringsselskaber. Foreningen blev oprindeligt etableret for gensidige forsikringsselskaber, men medlemskredsen er i dag udvidet til også at omfatte aktieselskaber, som driver forretning ud fra det samme idegrundlag som […]