Medlemsoversigt

ALKA Forsikring
Engelholm Allé 1
2630 Taastrup
Telefon: (+45) 70 12 14 16
www.alka.dk

 

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
Østbanegade 135
2100 København Ø
Telefon: (+45) 39 16 50 00
www.appension.dk
Administreres af: AP Pension

 

AP Pension Skadesforsikring Aktieselskab
Østbanegade 135
2100 København Ø
Telefon: (+45) 39 16 50 00
www.appension.dk
Administreres af: AP Pension

 

Aros Forsikring G/S
Viby Ringvej 4
8260 Viby J
Telefon: (+45) 70 10 42 22
www.aros-forsikring.dk

 

Betri Pensjón P/F
Kongabrugvin
110 Tórshavn, Færøerne
Telefon: (+298) 345 700
www.betri.fo

 

Betri Trygging P/F
Kongabrúgvin
110 Torshavn, Færøerne
Telefon: (+298) 345 600
www.betri.fo

 

Bornholms Brandforsikring A/S
Tornegade 8
3700 Rønne
Telefon: (+45) 56 93 00 00
www.bornbrand.dk

 

Dansk Glasforsikring A/S
Gammel Kaplevej 3
2830 Virum
Telefon: (+45) 45 87 13 66
www.danskglasforsikring.dk

 

Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S
Sankt Hans Torv 26
2200 København N
Telefon: (+45) 35 24 02 40
www.dmf.dk

 

Dansk Plantage Forsikring G/S
Skolestræde 1, 1. sal
8800 Viborg
Telefon (+45) 86 67 14 44
www.skovbrand.dk

 

Fiskernes Forsikring G/S
Platanvej 12
1810 Frederiksberg C
Telefon (+45) 33 21 83 11
www.ff-gs.dk

 

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
Telefon: (+45) 36 13 18 64

 

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S
Brinck Seidelins Gade 6

9800 Hjørring
Telefon: (+45) 98 92 40 44
www.vendsyssel.nu

 

Gartnernes Forsikring G/S
Struergade 24
2630 Tåstrup
Telefon: (+45) 43 71 17 77
www.garfors.dk

 

GF Forsikring A/S
Jernbanevej 65
5210 Odense NV
Telefon: (+45) 70 13 80 80
www.gf-forsikring.dk

 

HF Forsikring G/S
Ahlgade 41-43
4300 Holbæk
Telefon: (+45) 59 43 26 94
www.hf-forsikring.com

 

Købstædernes Forsikring G/S
Strandgade 27A
1401 København K
Telefon: (+45) 33 14 37 48
www.kab.dk

 

Lokal Forsikring G/S
Holsted Park 15
4700 Næstved
Telefon: (+45) 55 75 09 99
www.lofo.dk

 

LB Forsikring A/S
Farvergade 17

1463 København K
Telefon: (+45) 33 11 77 55
www.lb.dk

 

Lærerstandens Brandforsikring G/S
Farvergade 17 
1463 København K
Telefon: (+45) 33 11 77 55
 www.lb.dk
Er en del af: LB Forsikring A/S

 

NEM Forsikring A/S
Adelgade 92

8660 Skanderborg
Telefon: (+45) 70 77 77 77
www.nemforsikring.dk

 

NærBrand Forsikring G/S
Skivevej 41
7451 Sunds
Telefon: (+45) 30 35 14 33
www.naer-brand.dk

 

Nærsikring A/S
Farvervej 1, 1. tv.
8800 Viborg
Telefon: (+45) 86 61 50 11
www.naersikring.dk

 

Popermo G/S
C. F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ
Telefon: (+45) 66 12 94 48
www.popermo.dk

 

Runa Forsikring A/S
Farvergade 17 
1463 København K
Telefon: (+45) 33 32 22 00
 www.runa.dk
Er en del af: LB Forsikring A/S

 

Storstrøms Forsikring G/S
Lohmannsvej 8
4780 Stege
Telefon: (+45) 55 81 11 34
 www.stofo.dk

 

Sygeforsikringen “danmark” G/S
Palægade 5
1261 København K
Telefon: (+45) 70 10 90 70
www.sygeforsikring.dk

 

Sønderjysk Forsikring G/S
Jens Terp-Nielsens Vej 13
6200 Aabenraa
Telefon: (+45) 74 42 75 00
www.soenderjysk.dk

 

Thisted Forsikring A/S
Thyparken 16
7700 Thisted
Telefon: (+45) 96 19 45 00
www.thistedforsikring.dk

 

Trygd P/F
Gongin 7
110 Tórshavn, Færøerne
Telefon: (+298) 358 100
www.trygd.fo

 

Ulfborg-Hind Herreders Brandassuranceselskab for Løsøre G/F  (Under likvidation)
Klaptoftvej 6, Velling
6950 Ringkøbing
Telefon: (+45) 97 32 44 70

 

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart
Amaliegade 33 B, 2.
1256 København K
Telefon: (+45) 33 13 86 88
www.ufds.dk

 

Vejle Brand af 1841 G/S
Gormsgade 2
7100 Vejle
Telefon: (+45) 75 82 62 88
www.vejlebrand.dk

 

Vestjylland Forsikring G/S
Bredgade 17-21
6920 Videbæk
Telefon: (+45) 96 94 96 94
www.vestjylland.dk