Ethvert gensidigt forsikringsselskab, der er etableret i Danmark, kan blive medlem af foreningen. Som medlemmer kan tillige optages gensidige forsikringsselskaber, der udøver virksomhed på grundlag af færøsk lovgivning. 

Andre forsikringsselskaber etableret i Danmark eller Færøerne, som er baseret på samme idegrundlag som gensidige forsikringsselskaber, eller hvis præmieindtægter er mindre end 5 % af de samlede præmieindtægter i Danmark (enten skadesforsikring eller livs- og pensionsforsikring) kan optages i foreningen. 

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. 

Gensidig Forsikrings vedtægter kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

Kontakt Generalsekretær Susan Lund for at få udleveret Gensidig Forsikrings vedtægter.