Gensidig Forsikrings formål er at styrke det enkelte medlemsselskab og skaffe medlemmerne de bedst mulige rammer, for at de kan udøve deres virksomhed. Det betyder, at foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser og skal sikre så stor administrativ aflastning som muligt, således at medlemmerne kan koncentrere sig om kunderne og deres behov, og drive selskabet så effektivt og billigt som muligt.

Vision

Gensidig Forsikring skal sikre konkurrence i dansk forsikring.

Gensidig Forsikrings medlemmer skal, på baggrund af foreningens arbejde, have de bedst mulige betingelser for at drive forsikring, således at de styrkes og dermed bidrager til forsat konkurrence i dansk og færøsk forsikring.  

Politisk indflydelse

Gensidig Forsikrings medlemmer er også medlem af Forsikring og Pension, og Gensidig Forsikring har derfor et tæt samarbejde med Forsikring og Pension. Medlemmernes branchemæssige interesser varetages af Forsikring og Pension, som er talerør for medlemmerne også i forhold til politiske og samfundsmæssige forhold.